PROBEER 1 WEEK ONBEPERKT ONZE WORKOUTS

AANMELDEN

  • Door deel te nemen aan de Free Week, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden.
  • Deelnemers gaan tevens akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
  • Deelname aan de Free Week is kosteloos. Deelnemers van de Free Week zijn niet verbonden aan verdere kosten.
  • Per persoon en per e-mailadres kan éénmalig aan de Free Week worden deelgenomen.
  • Deelname aan de Free Week is uitgesloten voor leden (met een lopend membership of group pack).
  • Personen onder de 12 jaar zijn uitgesloten van deelname.
  • De Free Week actie loopt van 1 juni tot en met 31 december 2019.
  • De gratis week gaat in op het moment dat deze wordt geactiveerd door een van onze medewerkers.
  • Op de Free Week actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
  • Voor vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Free Week kan contact opgenomen worden met RAW Gym via info@rawgym.nl.